Oferta de coordinador de mitjans audiovisuals – Ràdio Premià de Mar

Premià Serveis Municipals està cercant un coordinador de mitjans audiovisuals per treballar a Ràdio Premià de Mar.

Tasques:

 • En dependència directa del Gerent de l’empresa:
 • Establir marcs de relacions para l’intercanvi de continguts entre el mitjans audiovisuals locals (Ràdio Premià de Mar) i altres entitats locals supramunicipals per a la 2018-2019.
 • Gestionar i coordinar la producció de programes de l’emissora dins d’un marc d’intercanvi de continguts entre entitats locals i supramunicipals segons els acords signats.
 • Gestionar la producció de programes per la Xarxa Audiovisual Local (XAL) o altres associacions de mitjans que puguin generar valor com a serveis de comunicació públic.
 • Coordinar, organitzar i supervisar la comercialització publicitària.
 • Coordinar i donar suport a la redacció de noticies, locució de programes quan s’escaigui.
 • Seguiment dels plens de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Condicions generals: 

 • Lloc de treball: Premià de Mar
 • Jornada de 37,5 hores. Flexibilitat horària en funció de les necessitats.
 • Tipus de contracte: Obra o servei determinat.
 • Durada del contracte: Fins 15 juliol de 2019.
 • Sou: mitjana 30.841 euros bruts anuals.

Perfil professional:

 • Col·legiat/da en periodisme.
 • Experiència en desenvolupament de projectes emmarcats dins de les relacions de intercanvi de continguts audiovisuals entre entitats locals i supramunicipals.
 • Experiència professional en gestió i coordinació de mitjans audiovisuals dins de l’àmbit local mínima de cinc anys.
 • Experiència en coordinació de personal dins de l’àmbit radiofònic.
 • Ample coneixement del sector radiofònic.
 • Coneixements avançats i utilització molt àgil d’eines informàtiques especialitzades en edició audiovisual.
 • Experiència professional com locutor i redactor de noticies.
 • Català natiu.

Es valorarà:

 • Títol Universitari de Llicenciat en Periodisme o Grau en periodisme; o Títol Universitari de
 • Llicenciat o Grau en Comunicació Audiovisual.
 • Coneixements en captació i preparació de reportatges i entrevistes.
 • Experiència en coordinació, supervisió i organització de la comercialització publicitària.
 • Coneixement de mesures i correccions de audiències i posicionament de emissores de ràdio.
 • Coneixements de canals de comunicació relacionats amb aplicacions mòbils i xarxes socials.

Les persones interessades caldrà que enviïn el seu CV abans del 10 de maig de 2018 a: tecnicprimilia@premiademar.cat