Llicència d’ocupació temporal i explotació del quiosc de la plaça dels Països Catalans

L’Ajuntament de Premià de Mar anuncia els plec de clàusules administratives particulars per a la licitació de la llicència d’ocupació temporal i explotació del quiosc de la plaça dels Països Catalans. El termini de presentació d’ofertes finalitza el 29 d’octubre de 2016 a les 14:00h.

Consulteu els següents enllaços per més informació:

Llicència d’ocupació temporal i explotació del quiosc de la plaça dels Països Catalans.
Anunci licitació
Plec de clàusules

Deixa un comentari