Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de juny

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 2 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de la mateixa  convocatòria de plans d’ocupació subvencionada per la Diputació de Barcelona que permetrà que aquest any 2016 28 persones puguin ser contractades per executar diversos projectes.

En aquest cas, es seleccionaran dos persones amb perfil de dinamitzador/a sociocultural que s’incorporaran al projecte, a partir de l’estiu. La durada del contracte serà d’entre 3 i 6 mesos.

Les condicions per poder accedir  a aquests llocs de treball consten a les bases que ha elaborat l’Ajuntament on, entre d’altres requisits, hi ha  el d’estar en situació d’atur i estar en possessió del títol de ESO, Formació Professional de 1er grau o equivalent. Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de juny  al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Més informació: ocupacio@premiademar.cat

Del Procés  per a la contractació de personal vinculat al “programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del pla “xarxa de governs locals 2016-2019” subvencionat per la Diputació de Barcelona us informem que:

En referència a la sol·licitud presentada de l’Annex VII: orientador/a laboral  s’han analitzat les sol·licituds presentades i s’han desestimat. Per tot això cal procedir a declarar la relació definitiva en els termes previstos.

En referència a les sol·licituds  presentades de l’Annex XI: conserge  s’han analitzat les sol·licituds presentades i s’han valorat. Per tot això cal procedir a declarar la relació definitiva en els termes previstos.

Podeu consultar el resultat de la selecció realitzat per L’Ajuntament de Premià de Mar   per a la contractació de 24 persones pel “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, del seu regim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” a la seu electrònica de l’Ajuntament de Premià de Mar i a l’edifici de Promoció Econòmica a l’Antiga Fàbrica del Gas, carrer Joan XXIII, 2-8 Premià de Mar.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a Bases i sol·licitud de participació

 

Us informem del resultat de la selecció de la segona fase les actuacions subvencionades en el marc del Projecte “Treballs als barris” de la convocatòria de 2015 provenen del Ministeri d’Empleo y Seguridad Social. Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local en aquest enllaç  Resultat Plans Ocupacio-EMO 758/2015.
Seran contractes de sis mesos a jornada completa que s’iniciaran a principis de juny de 2016. Aquesta segona fase implica la contracta de dues persones amb els perfils següents:

-Guia Museu Romà per a la realització del projecte “ Visites guiades al Museu Romà de Premià de Mar”
Alfabetització digital per porta a terme el projecte “Promoció de l’ocupació a través d’accions integrades: alfabetitzador/a”.

Per a més informació podeu contactar amb Promoció Econòmica via correu electrònic ocupacio@premiademar.cat

El Servei d’Ocupació de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Premià de Mar una subvenció de 87.875,04 euros dels quals 86.885,04 euros corresponen a la contractació de 11 persones i 990 euros corresponen a la formació per a les persones contractades.
El projecte que desenvoluparan les persones contractades es diu agents per a la ciutadania a Premià de Mar i pretén contribuir a la promoció de bones pràctiques de convivència a la ciutat de Premià de Mar, que en menys de 2ha compta 28.000 veïns.

Tenint en compte que el projecte s’inicia el 28 de desembre hi hauran diverses tasques en les quals podran participar les persones contractades com són: suport a la vigilància a les entrades i sortides de les escoles, informació de campanyes de civisme i neteja, suport a activitats i campanyes municipals: cavalcada de reis, rues de carnestoltes, mercat no sedentari, suport a les activitats d’organització, condicionament i manteniment d’espais i edificis públics, suport a les activitats d’arxiu i el suport a la vigilància d’espais púbics i foment del civisme. En tots els casos es tracta de col·laborar en una millor gestió de les activitats municipals, afavorint el respecte pels altres i la convivència ciutadana.

La selecció es va realitzar els dies 17 i 18 de desembre. Podeu consultar els resultats en aquest enllaç Resultats Plans d’Ocupació EMO_244_2015

Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (barri Cotet).
El Servei d’Ocupació de Catalunya comunica a l’Ajuntament de Premià de Mar la Resolució en data 21.10.2015 atorgant una subvenció per a la contractació de 5 persones, totes amb titulació universitària:

1 Promoció de l’ocupació a través d’accions integrades: alfabetitzador/a
2 Promoció de l’ocupació a través d’accions integrades: orientadora/prospectora
1 Visites guiades al Museu Romà de Premià de Mar (fase 1)
1 Visites guiades al Museu Romà de Premià de Mar(fase 2)

En una primera fase, s’iniciaren tres contractes com a màxim el 28.12.2015 i finalitzar com a màxim el 27.06.2016. En una segona fase, els dos contractes restants s’iniciaren la segona meitat del 2016.

El dia 15.12.15 es va fer la selecció dels perfils següents:
• Prospector/a d’empreses
• Orientador/a per competències
• Guia Museu Romà (fase 1)
Podeu consultar els resultats en aquest enllaç Resultats Plans d’Ocupació EMO_758_2015
Per a més informació podeu contactar amb Promoció Econòmica via correu electrònic ocupacio@premiademar.cat