L’Ajuntament posa en marxa un procés selectiu per a la contractació temporal d’un total de 12 persones que es trobin en situació d’atur. Els perfils a contractar són els de dos auxiliars administratius, un conserge, un auxiliar de serveis, tres peons de brigada d’obres, un peó de brigada de medi ambient, un vetllador, un dinamitzador de Promoció de la Ciutat, un dinamitzador de Plans d’Ocupació i un dinamitzador de Cultura i Joventut. Les contractacions es realitzaran per un període de 4, 5 i 10 mesos i les places s’aniran cobrint progressivament al llarg del 2019.

La primera convocatòria que s’obre és per a les places de peó de brigada de medi ambient i de peons de brigada d’obres. El termini de presentació de sol·licituds és el pròxim 20 de febrer i l’inici del contracte està previst pel dia 1 de març.

Per participar en aquests processos de selecció és imprescindible que les persones estiguin en situació d’atur i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les contractacions es fan gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins el marc del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020.

Per a més informació i presentació de sol·licituds un podeu adreçar al Servei Local d’Ocupació, carrer Joan XXIII, Núm. 2 (Naus de l’Antiga Fàbrica del Gas). Telèfon 93 752 91 90. Horari de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h, o bé escrivint a l’adreça electrònica ocupació@premiademar.cat

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 3 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de dos convocatòries subvencionades pel SOC i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Es seleccionaran tres persones amb perfil de tècnic/a de suport, prospector/a i orientador/a laboral. La durada del contracte i les condicions varien en funció del lloc però serà entre 9 i 12 mesos. El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 13 de gener al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Les persones aspirants que no presentin personalment la documentació al Servei d’Ocupació Local i escullin com a forma de presentació de la sol·licitud qualsevol de les formes de les establertes a la LLEI 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú, hauran de comunicar aquest fet al Servei d’Ocupació Local, enviant còpia de la instància presentada a l’adreça de correu electrònic ocupacio@premiademar.cat, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies. En cas contrari, la persona aspirant es considerarà exclosa del procés de selecció.

Podeu consultar les bases i model d’instància en els següents enllaços:

Del Procés  per a la contractació de personal vinculat al “programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del pla “xarxa de governs locals 2016-2019” subvencionat per la Diputació de Barcelona us informem que:

En referència a la sol·licitud presentada de l’Annex V: Mestre/a d’Educació Infantil per a l’Escola Bressol,  s’han analitzat les sol·licituds presentades i s’han valorat. Per tot això cal procedir a declarar la relació definitiva en els termes previstos.

Podeu veure la persona seleccionada al següent enllaç Resultat Pla d’Ocupació Mestre/a d’Educació Infantil.

Les sol·licituds es poden presentar fins el divendres 29 de juliol

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment, a través de la convocatòria de plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona, 1 persona que es trobi en situació d’atur per fer de  mestre/a d’educació infantil a l’escola Bressol. La durada del contracte serà de 3 mesos i 10 dies.

Les condicions per poder accedir  a aquests llocs de treball consten a les bases que ha elaborat l’Ajuntament. Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 29 de juliol  al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Instància que cal presentar.

Més informació: ocupacio@premiademar.cat