L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 3 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de dos convocatòries subvencionades pel SOC i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Es seleccionaran tres persones amb perfil de tècnic/a de suport, prospector/a i orientador/a laboral. La durada del contracte i les condicions varien en funció del lloc però serà entre 9 i 12 mesos. El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 13 de gener al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Les persones aspirants que no presentin personalment la documentació al Servei d’Ocupació Local i escullin com a forma de presentació de la sol·licitud qualsevol de les formes de les establertes a la LLEI 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú, hauran de comunicar aquest fet al Servei d’Ocupació Local, enviant còpia de la instància presentada a l’adreça de correu electrònic ocupacio@premiademar.cat, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies. En cas contrari, la persona aspirant es considerarà exclosa del procés de selecció.

Podeu consultar les bases i model d’instància en els següents enllaços:

Del Procés  per a la contractació de personal vinculat al “programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”, en el marc del pla “xarxa de governs locals 2016-2019” subvencionat per la Diputació de Barcelona us informem que:

En referència a la sol·licitud presentada de l’Annex V: Mestre/a d’Educació Infantil per a l’Escola Bressol,  s’han analitzat les sol·licituds presentades i s’han valorat. Per tot això cal procedir a declarar la relació definitiva en els termes previstos.

Podeu veure la persona seleccionada al següent enllaç Resultat Pla d’Ocupació Mestre/a d’Educació Infantil.

Les sol·licituds es poden presentar fins el divendres 29 de juliol

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment, a través de la convocatòria de plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona, 1 persona que es trobi en situació d’atur per fer de  mestre/a d’educació infantil a l’escola Bressol. La durada del contracte serà de 3 mesos i 10 dies.

Les condicions per poder accedir  a aquests llocs de treball consten a les bases que ha elaborat l’Ajuntament. Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 29 de juliol  al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Instància que cal presentar.

Més informació: ocupacio@premiademar.cat

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de juny

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 2 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de la mateixa  convocatòria de plans d’ocupació subvencionada per la Diputació de Barcelona que permetrà que aquest any 2016 28 persones puguin ser contractades per executar diversos projectes.

En aquest cas, es seleccionaran dos persones amb perfil de dinamitzador/a sociocultural que s’incorporaran al projecte, a partir de l’estiu. La durada del contracte serà d’entre 3 i 6 mesos.

Les condicions per poder accedir  a aquests llocs de treball consten a les bases que ha elaborat l’Ajuntament on, entre d’altres requisits, hi ha  el d’estar en situació d’atur i estar en possessió del títol de ESO, Formació Professional de 1er grau o equivalent. Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de juny  al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Més informació: ocupacio@premiademar.cat