L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 3 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de dos convocatòries subvencionades pel SOC i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Es seleccionaran tres persones amb perfil de tècnic/a de suport, prospector/a i orientador/a laboral. La durada del contracte i les condicions varien en funció del lloc però serà entre 9 i 12 mesos. El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 13 de gener al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Les persones aspirants que no presentin personalment la documentació al Servei d’Ocupació Local i escullin com a forma de presentació de la sol·licitud qualsevol de les formes de les establertes a la LLEI 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú, hauran de comunicar aquest fet al Servei d’Ocupació Local, enviant còpia de la instància presentada a l’adreça de correu electrònic ocupacio@premiademar.cat, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies. En cas contrari, la persona aspirant es considerarà exclosa del procés de selecció.

Podeu consultar les bases i model d’instància en els següents enllaços:

Un establiment de Premià de Mar està cercant un/a cambrer/a.

La persona seleccionada haurà d’atendre els clients a la barra, sala o terrassa, segons les necessitats del servei.

Imprescindible experiència com a cambrer/a.

Requisits molt importants:

Acostumat/da al tracte amb clients. Bona presència. Molta motivació envers el treball.

Capacitat de gestionar-se bé les tasques, sobretot en els moments puntuals de més feina.

Jornada laboral: 40 hores setmanals en la modalitat de corretorns. Descans un dia a la setmana.

Salari Segons conveni.

Incorporació immediata.

Si esteu interessats/des en l’oferta feu-nos arribar el vostre CV actualitzat a l’adreça de correu ocupacio@premiademar.cat amb la referència oferta de cambrer/a