Durant el mes de juliol continuaran les sessions formatives del Club de la Feina. Tenen com a objectiu proporcionar eines que afavoreixin la inserció laboral d’aquelles persones aturades que es trobin inscrites al Servei Local d’Ocupació de Premià de Mar. No requereixen inscripció prèvia.

El calendari i el contingut de les sessions és el següent:

2 de juliol – Psicotècnics i proves de selecció
9 de juliol – Recerca de feina al xaloc 2.0
16 de juliol – Les dinàmiques de grup en la selecció de personal
23 de juliol – Practica la teva entrevista

Les sessions tenen lloc tots els dilluns de 9.30 a 10.30 h dins de l’horari del Club de la Feina (horari de 9.00 a 13.00 h).

Us hi esperem!

El Departament de Cultura convoca 60 beques en els àmbits culturals següents: béns culturals mobles, arxius, fons documentals, patrimoni arquitectònic, anàlisi i explotació de dades de l’àmbit cultural, entre d’altres.

Important: només us podeu presentar a una de les beques per fer pràctiques.

Termini per sol·licitar les beques: del 25 d’abril al 9 de maig de 2017

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a Tràmits gencat.

A qui va dirigit

A les persones físiques amb la titulació acadèmica que s’especifica al punt 2 de les bases específiques.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

L’ Ajuntament ha iniciat el programa Fem Ocupació per a Joves amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de joves d’ entre 18 i 29 anys en situació d’atur.

 

 

Els participants gaudiran d’un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos i rebran formació vinculada a la feina que desenvolupin.

 

 

 

Les empreses i entitats que participin d’aquest programa podran sol·licitar una subvenció de tots els costos derivats de la contractació del personal.

L’ajuntament ha iniciat el procés per contractar temporalment 3 persones que es trobin en situació d’atur. Es tracta de dos convocatòries subvencionades pel SOC i cofinançades pel Fons Social Europeu.

Es seleccionaran tres persones amb perfil de tècnic/a de suport, prospector/a i orientador/a laboral. La durada del contracte i les condicions varien en funció del lloc però serà entre 9 i 12 mesos. El contingut de les bases específiques es troba publicat al taulell d’anuncis i a la pàgina web municipal.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 13 de gener al Servei Local d’Ocupació, al carrer Joan XXIII 2-8 (antiga Fàbrica del Gas, nau 1) de 9 a les 13h.

Les persones aspirants que no presentin personalment la documentació al Servei d’Ocupació Local i escullin com a forma de presentació de la sol·licitud qualsevol de les formes de les establertes a la LLEI 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú, hauran de comunicar aquest fet al Servei d’Ocupació Local, enviant còpia de la instància presentada a l’adreça de correu electrònic ocupacio@premiademar.cat, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies. En cas contrari, la persona aspirant es considerarà exclosa del procés de selecció.

Podeu consultar les bases i model d’instància en els següents enllaços:

Un establiment de Premià de Mar està cercant un/a cambrer/a.

La persona seleccionada haurà d’atendre els clients a la barra, sala o terrassa, segons les necessitats del servei.

Imprescindible experiència com a cambrer/a.

Requisits molt importants:

Acostumat/da al tracte amb clients. Bona presència. Molta motivació envers el treball.

Capacitat de gestionar-se bé les tasques, sobretot en els moments puntuals de més feina.

Jornada laboral: 40 hores setmanals en la modalitat de corretorns. Descans un dia a la setmana.

Salari Segons conveni.

Incorporació immediata.

Si esteu interessats/des en l’oferta feu-nos arribar el vostre CV actualitzat a l’adreça de correu ocupacio@premiademar.cat amb la referència oferta de cambrer/a