Recentment s’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir el foment del treball autònom de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.

Es tracta d’una subvenció d’ import fix de 9.100 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat de col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de publicació convocatòria fins al 10 d’octubre de 2.017.  Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits al Programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2.016 fins a la data màxima de presentació de sol·licitud de subvenció.

La convocatòria ha estat publicada amb la resolució TSF/2223/2017, de 6 de setembre que es pot trobar en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7461/1635348.pdf

Tanmateix, les bases reguladores es troben a l’Ordre TSF/161/2017, de 27 de juliol, a http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7424/1628632.pdf

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs i multimèdia que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs o productes multimèdia.

A qui va dirigit

  • A empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat el desenvolupament, producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs o productes multimèdia i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
  • A les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.

 

El termini per sol·licitar l’ajut és del 14 juliol al 15 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut.

Las líneas ICO son una opción inmejorable para que tu empresa se beneficie de fondos estatales en 2016.

Descúbrelas

1. ICO fidelidad y crecimiento 2016

Con la línea ICO Fidelidad podrás cancelar un ICO anterior y formalizar uno nuevo que mejore sus condiciones.

El importe máximo será de 12.5 millones por empresa, en una o varias operaciones.

Muy interesante si ya tienes un ICO

Quiero un ICO fidelidad y crecimiento
2. ICO Crédito comercial 2016

Obtén liquidez mediante el anticipo de facturas procedentes de tu actividad dentro del territorio nacional.

Hasta 12,5 millones de saldo vivo por empresa y año. Operación al Euribor + 2,30 puntos (máximo).

Muy interesante si necesitas liquidez

Quiero un ICO Crédito comercial
3. ICO empresas y emprendedores

Orientado a empresas y autónomos que realicen un proyecto en territorio nacional o necesiten liquidez.

La entidad bancaria no puede cobrar comisión, excepto en caso de amortización anticipada.

Muy interesante por su versatilidad

Quiero un ICO empresas y emprendedores
4. ICO SGR / SAECA

Paraproyectos en España o fuera del territorio nacional o para cubrir necesidades de liquidez.

Es necesario contar con el aval de una SGR o de la Sociedad Anónima de Caución Agraria (SAECA).

Muy interesante en el sector agrario

Quiero un ICO SGR / SAECA
5. ICO internacional 2016

Destinado a autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente español.

Para liquidez, vehículos turismo, adquisición de empresas, creación de empresas…

Muy interesante para expansión

Quiero un ICO internacional
6. ICO exportadores 2016

Obtén liquidez con el anticipo del importe de facturas procedentes de tu actividad exportadora.

Hasta 12.5 millones de saldo vivo por empresa y año. EURIBOR a 6 meses más un máximo de 2,3 puntos.

Muy interesante sin necesitas liquidez

Quiero un ICO exportadores

Resum de l’EMO 298

Aquesta subvenció pot ser de molt d’interès per a joves fins a 30 anys de GJ que vulguin constituir-se com a treballadors autònoms o bé, per a empreses que vulguin contractar a joves amb aquest mateix perfil, sent la subvenció fins a 9.080,40€.
 
Des del Maresme Centre de Negocis estan tramitant aquest subvenció.
Us adjuntem un Resum EMO 298 que regula aquesta subvenció