dibuix-33

L’Ajuntament de Premià de Mar ofereix subvencions a les empreses del municipi per donar suport per a la creació d’ocupació i a la promoció de l’activitat económica a la ciutat.

Les empreses de Premià de Mar que hagin contractat treballadors entre l’1 de gener i el 31 d’octubre, poden demanar una subvenció consistent en l’abonament dels tres primers mesos de la quota patronal a la Seguretat Social fins a un màxim de 1500 euros.

Per més informació consulteu els enllaços següents: Bases subvenció ocupació 3mes3 i Díptic 3mes3.

Garantia juvenil empresa

Les empreses i entitats que col•laboren amb la Garantia Juvenil oferint pràctiques o contractes de treball als joves beneficiaris, poden obtenir subvencions i bonificacions a la contractació.

Les empreses amb centre de treball a Catalunya es poden beneficiar dels programes i les subvencions vigents de la Generalitat de Catalunya en matèria de formació i ocupació, als quals es poden sumar les bonificacions a la contractació previstes en la Garantia Juvenil.

Aquestes actuacions i mesures per incentivar la inserció laboral poden reduir les cotitzacions socials de l’empresa fins al 100% i fomenten els contractes formatius.

Per conèixer els requisits, les característiques, qui se’n pot beneficiar o les persones destinatàries, podeu ampliar la informació al següent enllaç