Las línies ICO per 2018

Les línies de finançament de l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) per a 2018 ja han estat publicades i properament estaran disponibles a les entitats financeres.

Línies disponibles:

ICO Empreses i Emprenedors 2018
Finançament orientat a autònoms i empreses que realitzin inversions productives i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat. També poden demanar finançament particulars i comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’habitatges.

ICO Garantia SGR/SAECA 2018
Finançament orientat a autònoms i empreses que comptin amb l’aval d’una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o SAECA i/o vulguin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

ICO Crèdit Comercial 2018
Finançament orientat a autònoms i empreses que vulguin obtenir liquiditat anticipant el cobrament de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial o cobrir els costos previs de producció i elaboració.

ICO IDAE Eficiència Energètica 2017-2018
Tram Indústria i Comerç: Empreses del sector industrial i comercial que realitzin instal·lacions que redueixin les emissions de carboni i el consum d’energia.

Tram Restauració: Particulars i empreses de la restauració que realitzin actuacions que figurin en el Catàleg de mesures del “Plan Renove de Ahorro y Eficiencia Energética del sector de la hostelería”.

Podeu trobar més informació a:

https://www.ico.es/ca/web/ico/empresas-y-emprendedores

o bé dirigir-vos a la vostra entitat financera.