Cuiners/es, cambres/es de sala i xofers de grua

Empresa del sector de  situada al nostre municipi, inicia procés de selecció per a la incorporació de cuiners/es  i cambrers/es  de sala.

Se cerca persones responsables, compromeses, amb disponibilitat horària i amb experiència prèvia en el sector. S’ofereix jornada completa  i estabilitat.

Empresa situada al nostre municipi, inicia procés de selecció per a la incorporació d’un/a xofer de grua per  a rutes pel Maresme.

S’ofereix jornada completa  i contracte estable. Imprescindible estar en possessió del carnet C de conduir vigent i disposar d’experiència prèvia com a xofer.

Interessats/des  remetre CV actualitzat a: ocupacio@premiademar.cat

 

L’Ajuntament posa en marxa un procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a Dinamitzador (Tècnic/a Suport) de Serveis Territorials, un/a Dinamitzador/a (Tècnic/a Suport) de Museu – Documentalista, un/a Vetllador/a i la creació de les corresponents borses d’aspirants per atendre futures necessitats o desenvolupament de nous programes d’ocupació, dins del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 –2020, de la Diputació de Barcelona.

Els contractes seran per un període de 4 i 7 mesos. Es requereix la següent titulació:

Dinamitzador/a  (tècnic de suport) de Museu – Documentalista

Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura o grau, preferentment en Informació i Documentació, Història de l’Art, Conservació i Restauració de Bens culturals o altres ciències dintre de l’àmbit d’Arts i humanitats.

Dinamitzador/a (tècnic de suport) Serveis Territorials

Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura o grau, preferentment de la branca d’Enginyeria Tècnica, Industrial o similar.

Vetllador/a

Estar en possessió del títol de cicle formatiu de grau mig d’Atenció a Persones en Situació de Dependència o de Monitoratge de Lleure, d’Animació de Lleure i/o, d’altres titulacions similars en quant a l’àmbit d’actuació (Serveis Socioculturals i a la Comunitat, Acció Social, etc.).

Les tasques a desenvolupar per a cadascun dels perfils es poden consultar al següent enllaç: convocatòria

Els aspirants hauran de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació que

s’estableix a les Bases Generals aprovades en data 21 de desembre de 2016 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada a la Plaça de l’Ajuntament, 1.

El termini per presentar sol·licituds serà fins el dia 31 de maig de 2019.

El contingut de les bases generals es troba publicat al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal. Els restants i successius anuncis del procés de selecció es faran públics únicament en el tauler d’anuncis i a la web municipal: Bases i informació del procés de selecció

 

 

El dimarts dia 4 de juny, a les 11 h es realitzarà la sessió informativa.

Les persones interessades podeu fer la inscripció seguint l’enllaç que trobareu al cartell.

Per poder participar en aquest procés caldrà presentar una instància genèrica a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) sol·licitant la participació en el procés de selecció de Dinamitzador/a de Cultura i Joventut. Es podrà realitzar via telemàtica:   (Sol·licitud Model Instància)

 O presencialment a la plaça de l’Ajuntament 1, preferent amb cita Prèvia. Horaris: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i dijous de 14.00 a 19.30 h

Termini de presentació: 17 de maig

El dia de l’entrevista s’ha d’aportar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI
  • Currículum vitae actualitzat
  • Certificat del Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació “no ocupats” en que consti el període d’inscripció
  • Informe de vida laboral degudament actualitzat
  • Còpia dels mèrits relatius a la formació (títols, certificats assistència…)….Podeu consultar les Bases Generals, els annexos de les bases, la llista de persones seleccionades amb data i hora d’entrevista a la web municipal:
  • Publicació web municipal i a l’entrada del Servei Local d’Ocupació (c/ Joan XIII, 2).